Stavební pogumování (opryžování)

Většinu ocelových zařízení - vnitřní nebo vnější ocelové povrchy nádrží, cisteren, van , zásobníků, absorberů, filtrů, potrubí, míchadel, válců, profilů, odstředivek, obručí, dílů elektrolyzérů, skluzů, dopadových ploch, sacích hubic, reaktorů, potrubních dílů, držáků a dalších speciálních zařízení a konstrukcí a podobně lze pogumovat v dílně SAO PLUS s.r.o. v Neratovicích – dílenský způsob pogumování. Je možná také výroba pryžových kompenzátorů na míru dle přání zákazníka.
Dílna je pro tyto účely vybavena horkovzdušným autoklávem – vulkanizačním kotlem, průměru 4,5m a délky 12,5m pro díly o max. rozměrech - průměr 3,8 m a délce 11 m. V autoklávu je možno provádět vulkanizaci za vysoké teploty a tlaku - dílenské (autoklávové ) pogumování.
Velmi velké předměty, konstrukce, betonové a ocelové povrchy zařízení, která nemohou být demontovány, lze pogumovat, přímo na stavbě u zákazníka - stavební pogumování, které se provádí buď pryžemi předvulkanizovanými nebo pryžemi pro vulkanizaci horkou vodou nebo parou.
V obou případech je nutno připravit povrchy podle požadavků normy ČSN EN 14879-1 (dříve DIN 28051 a 28053).
SAO PLUS s.r.o. disponuje vysoce specializovanými odborníky, kteří umocňují potenciál obsažený ve specifickém know-how, jehož přísné dodržování je základem vysokého jakostního standartu certifikovaného dle mezinárodní normy EN ISO 9001:2008. Všechny činnosti a operace provádí příslušně vyškolený a zkušený personál, který je pod neustálým dohledem certifikovaného korozního inženýra, pro dosažení nejvyšší kvality pogumování a tím dosažení bezporuchového provozu po celou dobu poskytnuté záruky.


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde